Welkom

U bent gearriveerd op de website van de PKN Vredekerk in De Lier.
 
Wij zijn een gemeenschap van ruim 1.400 mensen, die samen als belangrijkste doel hebben: 'het volgen van de Here Jezus, die de enige Weg naar God onze Vader is'.
 

Samen proberen we een fijne groep mensen te zijn, die naar elkaar omziet, voor elkaar en onze naaste zorgt.
U bent altijd welkom in onze erediensten in de Vredekerk, of op onze andere activiteiten.

Samen met onze dorpsgenoten van de Domkerk (PKN) hebben we deze site ontwikkeld, als een duidelijke leidraad in onze activiteiten.
 
Er zijn allerlei activiteiten.
Bekijkt u onze agenda maar eens!
Ook de nieuwsrubriek is de moeite waard.
Wilt u meer informatie over de erediensten?
Bekijk het dienstrooster.

 

Dienstrooster (komende week)

Wanneer Tijd Waar Predikant Dienst
24-11-19 09:30 Vredekerk ds. L.L. van Berkel / ds G. de Haan Afsluiting v.h. kerkelijk jaar
24-11-19 09:30 Domkerk ds. B. Schoone/ ds. G. v Velzen/ dhr. G.J. Pellikaan Afsluiting v.h. kerkelijk jaar
24-11-19 19:00 Domkerk dhr. G.J. Pellikaan PKN, Jongerendienst

Agenda (komende week)

Staat jouw agendapunt er nog niet bij geef het ons dan even door.