Kerk mini-bieb

Vanuit onze gemeente is een initiatief gestart voor het plaatsen van
twee mini-biebs.
Vrijwilligers van de Timmerwerf hebben de kastjes gemaakt en zijn inmiddels geplaatst bij de hoofdingang van de Dom en de zij-ingang van de Vredekerk.

Een van de redenen voor het aanschaffen van deze kastjes is, dat we als gemeente, ook onze blik buiten de kerkmuren willen richten. Boeken die nu binnen in de kerk liggen en/of rouleren onder de gemeenteleden, willen we voor zoveel mogelijk dorpsbewoners beschikbaar te stellen. 
 
Als u boeken in de kast heeft staan die u niet meer leest maar wel een tweede kans wilt geven, breng ze naar de minibieb en wellicht staat er een ander mooi exemplaar voor u klaar. Alles is kosteloos. Het principe is één boek brengen en één boek lenen, ruilen dus. Bij voorkeur een boek met een religieuze inslag of waarvan u denkt dat het voor andere gemeente- en dorpsleden interessant, leerzaam of gewoon heel mooi is.
 
We hopen dat op deze manier tijdens en na coronatijd velen een inspirerend en ontspannend leesmoment zullen hebben.
De communicatiegroep wenst u alvast veel leesplezier
terug