Kerkdiensten
« vorige  |  november 2023  |  volgende »

woensdag 1 november 2023 om 19.30 uur

Dankdag voor gewas & arbeid
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): Matteüs 20: 1-16 & Hebreeën 12: 26-29
Ouderling(en): Peter Luyendijk
Organist: Jobje Versteeg-Zuur
meer details

zondag 5 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Romeinen 8: 31-39
Ouderling(en): Karin Poot-Boekestijn
Organist: Leo Bouma
meer details

zondag 5 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk
Voorganger(s): Marilise Heus (ds. Lennart van Berkel)
Tekst(en): Matteüs 25: 1-13
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Leo Bouma
meer details

donderdag 9 november 2023

Dankdienst Dini van Geest-van Mil
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Ria van der Mark-Maan
Organist: Frank Baggerman
meer details

zondag 12 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Arjen van Duijn
Organist: Wim Loef
meer details

zondag 12 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Mark Bot
Tekst(en): 1 Samuel 21: 10-22: 5 & Jesaja 42: 1-3
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Leo Bouma
meer details

woensdag 15 november 2023 om 10.30 uuur

Afscheidsdienst Lenie Mast
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): 1 Korintiërs 13
Organist: Jobje Versteeg-Zuur
meer details

vrijdag 17 november 2023 om 13.30 uur

Dienst van Woord en Gebed mw. Elisabeth Regina (Elly) Voogt-Los
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Frank Baggerman
meer details

zondag 19 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Ouderling(en): Jeanne Groenheide-Monna
Organist: Christian Hutter
meer details

zondag 19 november 2023 om 11.30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Erik Elgersma
meer details

zondag 19 november 2023 om 15.00 uur

t Centrum H.A.
Voorganger(s): ds. Bart Schoone, Poeldijk
Ouderling(en): Elly vd Berg-Moerman
Organist: Henri Sneller
meer details

zondag 19 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Bart Schoone
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Jobje Versteeg-Zuur
meer details

zondag 26 november 2023 om 09.30 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): 1 Tessalonicenzen 5: 4-11
Ouderling(en): Piet Buitelaar en Peter Luijendijk
Organist: Jobje Versteeg-Zuur
meer details

zondag 26 november 2023 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen & Gertjan Pellikaan
Tekst(en): 1 Thessalonicenzen 5: 4-11
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer en Arjen van Duijn
Organist: Mary Pellikaan-van den Bogert
meer details

zondag 26 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Gerrit Schouten, Echteld
Tekst(en): Marcus 13: 1-13 & Marcus 13: 1-13
Ouderling(en): Arco van Dam
Organist: Wim Loef
meer details