zondag 25 februari 2024 om 10.00 uur

2e zondag van de 40 dagentijd
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en):  Johannes 13: 1-15
Ouderling(en): Yvonne Lindhout-vd Berg
Organist: Wim Loef

Beamer: Adriaan van Zanten
Streaming: Peter de Rijcke
Bijbellezer: Elbert vd Akker
Collecte: 1. diaconie, 2. kerkrentmeesters
Na de dienst: koffie drinken
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:   of via 

Kindernevendienst
40-dagentijd: Met vallen en opstaan
Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? Johannes 13: 1-15

Kerkdienst, samen met mensen met een verstandelijke beperking
Het thema van de dienst is: “De voetwassing”. Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en limonade. De gastgemeente nodigt iedereen met een verstandelijke beperking, familie, vrienden, alsmede belangstellenden uit Westland en omgeving van harte uit deze kerkdienst mee te vieren. De kerkdiensten, samen met mensen met een verstandelijke beperking, uitgaande van de Kontaktraad Westlandse kerken, Het Westerhonk en Sien, vinden een aantal keer per jaar plaats. Kijk voor actuele informatie op de website www.kontaktraad.nl.


Orde van dienst:
voor de dienst: Evangelische Liedbundel 425 (2x)
Welkom
Intochtspsalm 100: 1 + 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 100: 3 + 4
Gebod van God: Deuteronomium 6:4-9
De HEER is de enige
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied 310: 1 + 2  +  5
Gebed
Project Veertigdagentijd
Projectlied
Schriftlezing: Johannes 13: 1-15
ezus wast de voeten van de leerlingen
1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Lied 970: 1 + 4 + 5
Verkondiging
Orgelspel
Evangelische Liedbundel 479: 1 + 2
Pastorale mededelingen
Gedenken
Lied 247: 1 + 5
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Overige mededelingen
Slotlied 891: 1 + 2 
Zegen


terug