zondag 18 februari 2024 om 19.00 uur

1e zondag van de 40 dagentijd
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Mattheüs 11: 28-30 & Mattheüs 16: 24-26
Ouderling(en): Karin Poot
Organist: Henri Sneller

Collecte: 1. KIA - omzien naar gevangenen, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Welkom
Intochtspsalm 42: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm 42: 3
Geloofsbelijdenis
Evangangelische Liedbundel 118: 1 + 2 + 3 + 4
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 11: 28-30
Lied 547: 1 + 2 + 3    
Schriftlezing: Mattheüs 16: 24-26
Lied 547: 4 + 5 + 6
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 870: 1 + 3 + 6 + 7
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Overige mededelingen
Inzameling van de gaven
Slotlied 578: 1 + 2 + 4 + 5
ZegenToelichting collecte
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. 

terug