zondag 11 februari 2024 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Tekst(en): 1 Koningen 18: 19-39
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Collecte: 1. Kerk in Actie: Griekenland, opvang voor gestande vluchtelingen, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied 100: 1 + 2
Stil gebed & bemoediging & groet
Lied 100: 4
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 18: 19-39
Lied 118: 1 + 9 + 10
Overdenking
Lied 843: 1 + 2 + 3 + 4
Lied 868:1 + 2 + 5
Pastorale mededelingen
Gebed
Overige mededelingen + collecte
Slotlied 413: 1 + 2 + 3
Zegen
Amen, amen, amen


Toelichting collecte
 Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. ILana een jong meisje uit Afghanistan vertelt dat zij en haar familie moesten vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen ze met een hart vool hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders dan gedacht. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden zijn soms gekmakend. Ondanks alles blijven zij en haar familie hopen op betere tijden.  Laten we deze vluchtelingen alstublieft niet vergeten. Dank u wel voor uw financiële steun.

terug