zondag 26 november 2023 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen & Gertjan Pellikaan
Tekst(en): 1 Thessalonicenzen 5: 4-11
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer en Arjen van Duijn
Organist: Mary Pellikaan-van den Bogert

Hobo: Henriëtte Pellikaan-van Harten
Panfluit: Annelien Solleveld-Domburg 
Beamer: Jeroen Luijendijk
Streaming: Koos de Rijke
Collecte: 1. Kerk in Actie: met oog op het einde, 2. kerkrentmeesters
Na de dienst: koffie drinken
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst
Onderwerp: Wees blij! Filippenzen 4: 4 –9

   
Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied  23c: 1 + 3 + 5
Stil gebed & bemoediging & groet
Evangelische liedbundel 8
Lied 281: 1 + 2 + 5
Gebed
Lied 281: 8 + 9 + 10
Kindermoment / kinderen gaan naar de kindernevendienst
Evangelische liedbundel 475
Bijbellezing: 1 Thessalonicenzen 5: 4-11   (uit de NBV21)
4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief,  5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,  6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.  9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.  10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven.  11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.
Joh. de Heer 1012: 1 + 3

Overdenking
Meditatief muzikaal intermezzo: Heer, wees mijn Gids (C.H. Purday | arr. André de Jager)
Lied 769: 1 + 4 + 6
Gedenken
Inleiding
Gedicht 
    Zij die in Uw eeuwig licht zijn
    Zij die nog maar tot voor kort in dit licht waren
    Zij die een licht voor ons waren
    Zij die nog graag in dit licht waren gebleven
    Zij die maar kort in dit licht zijn geweest
    Zij die dit licht niet hebben gezien
    Zij die opgebrand waren en geen licht meer zagen
    Zij voor wie de dagen en de jaren voldoende waren geworden
    Zij van wie wij het afscheid niet konden nemen
    Zij die wij missen
    Zij die al zo lang geleden zijn gegaan
    Zij die al bijna niet meer worden genoemd
    Zij allen zijn geschreven in de palm van Uw Hand
    Zij omgeven ons met hun licht en hun betekenis
    Zij zijn een licht dat duurt en dat ons troost  in donkere dagen
    Zij zijn een licht dat ons veerkracht geeft.
    Wij zijn stil en noemen hun namen in ons hart.           
Marinus van den Berg

Noemen van de namen + kaarsen aansteken 
    Cornelis Pieter (Cees) Zeelenberg
Adrianus (Aad) Poot 
Elisabeth (Lies) Boekestijn-Benard
Petronella Barbara Maria (Elly) van der Kaaij-Dukker    
Gerard (Geb) Schoenmaker 
Bastiaan Maarten (Bas) van der Meer 
Kees Douma   
Willy Hendrika (Willy) de Jong-Bos  
Hendrik van der Wal  
Helena Cornelia (Leni) van den Burg-Twigt 
Adrianus (Adriaan) Boers      
Dook (Arie) van den Akker
Jan de Jong
Anna (Anke) Smallegange-Vreugdenhil  
Willie (Wil) van den Akker-Buijnink
Maria Jacoba (Ria) Eilander-Los

Anna (Annie) van den Berg
Johannes Jacob (Jan) van der Wel  
Janna (Janny) de Jong-van Gelder 
Arendje Magdalena (Arina) Groeneveld-Westra
Willem Arie (Willem) Stolk
Cornelis (Cees) Binnendijk 
78
83
84
89
81
50
81
79
90
100
95
88
74
77
80
72
89
90
87
77
74
91

Luisterlied - Sela = De mensen die we missen
Dienst van gebeden en gaven
Pastorale mededelingen
Gebed
Overige mededelingen + collecteaankondiging
Slotlied 247: 1 + 3 + 4 + 5
Zegen
Lied 431c

na de dienst
Muziek van het Muziek Trio: In His Love (Mark Patterson)

Toelichting collecte:
Zondag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.
Pastoraat is iemand op zo'n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

terug