Beste kinderen en ouders van de Vredekerk,

Vanaf zondag 1 december begint de adventtijd.

Lees meer...

Ladies time

Voor vrouwen die tot bloei willen komen.

Lees meer...

Stuurgroep Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Reactie op de kerkenraadsmiddag van 5 oktober.

Lees meer...

Communicatie, wie helpt ons daarmee?

De stuurgroep verenigingsproces Domkerk en Vredekerk heeft behoefte aan een communicatieteam. 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, mei 2019

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk

Lees meer...

Aanpassen interieur Vredekerk en Domkerk

Een van de uitgangspunten bij het proces van vereniging van onze gemeenten is dat beide kerkgebouwen vooralsnog gehandhaafd blijven. 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, maart 2019

De stuurgroep vergadert weer op 25 maart. Wilt u nog aandachtspunten inbrengen? Laat het ons weten!

Lees meer...

Lierse maatjes gezocht

De diaconieën van de Vredekerk en de Domkerk zijn samen met Vitis Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning Westland op zoek naar Lierse maatjes. 

Lees meer...

Dorcas depot Westland verhuist

Dorcas depot Westland verhuist per 1 februari 2019  naar de Lierweg 53 De Lier (naast het schaatsmuseum)

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, januari 2019

Het is een poos stil gebleven voor u. Dat wil niet zeggen dat we niet doorgewerkt hebben, 

Lees meer...

Gezamelijk jaarboekje

Het was veel werk, maar het is gelukt! 

Lees meer...

Vredekerk en Nashville verklaring

U heeft allen ongetwijfeld vernomen van de ophef over de zgn Nashville verklaring. 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, okt. 2018

De stuurgroepleden zijn in gesprek met hun taakgroepen. 

Lees meer...

Privacyverklaring

van de Hervormde Gemeente De Lier en de Gereformeerde Kerk De Lier 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk (2)

Samenvattend verslag van vergadering op 21 augustus 2018.

Lees meer...

Postzegels, ansicht- en geboortkaarten!

U kunt postzegels, ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en GZB. 

Lees meer...

Het verenigingsproces

Wij willen u/jou graag op de hoogte brengen van de stand van zaken

Lees meer...

Kerkvervoer nodig?

De diaconie is op zoek naar vrijwilligers die geregeld, een gemeentelid op zondagochtend, naar de kerk wil brengen en halen.

Lees meer...

Beroepingscommissie

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie samengesteld en benoemd. 

Lees meer...

De haan staat er weer

Heeft u het al gezien??

Lees meer...

Dom- en Vredekerk app

Informatie Dom- en Vredekerk via de app

Lees meer...

Pendeldienst Triangelbewoners/Lierse activiteiten

Wie lijkt het leuk om van tijd tot tijd een van de bewoners uit De Triangel te begeleiden naar activiteiten in ons dorp? 

Lees meer...

Een historische stap

Zoals u weet overleggen de kerkenraden van de Domkerk en Vredekerk al geruime tijd over intensiever samengaan. 

Lees meer...

Sparen werkt!

Sparen werk en wel het sparen van postzegels, ansicht- en geboortekaarten, mobieltjes, cartridges en oud geld. 

Lees meer...

Betaling van de collectebonnen

In verband met het feit dat er binnen de gemeente De Lier geen mogelijkheid meer is 

Lees meer...

JeugThuis

Per 1 augustus 2015 is het woonhuis van ’t Centrum Hoofdstraat 102 beschikbaar voor een nieuwe huurder. 

Lees meer...

Opbrengst inzamelingsacties: bijna € 32.000!

Al jarenlang kunt u voor het werk van Kerk in Actie inzamelingsacties organiseren: postzegels en briefkaarten, oude mobieltjes, ‘oud’ geld en cartridges. 

Lees meer...

Kindernevendienst leiding gezocht

De leiding van de kindernevendienst is op zoek naar aanvulling van het team.

Lees meer...

Groot nieuw liedboek

Voor mensen die moeite hebben met het lezen van het nieuwe liedboek

Lees meer...

Vacaturebank bijgewerkt

De vacaturebank op deze site is weer helemaal bijgewerkt!

Lees meer...

Oproep voor nieuwe oppasvrijwilligers

Tijdens de kerkdiensten in de Vredekerk wordt er in een zaaltje van de kerk opgepast op de jongste kinderen van onze gemeenteleden in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.

Lees meer...

Facebook

De Vredekerk is ook aanwezig op facebook. 

Lees meer...

Afkondigingen

In de Vredekerk krijgen de bezoekers op zondagmorgen een zondagsbrief uitgereikt met alle informatie over de dienst.

Lees meer...

Organist

Organist Klaas Valstar is verrast met een bijzonder insigne

Lees meer...

Draagbare beamer lenen

Voor kerkelijke activiteiten is er een losse beamer te leen.

Lees meer...

Nederlandstalige kerkdiensten in Spanje & Portugal

Gaat u op vakantie?? Dan hebben wij een overzicht van Nederlandstalige kerkdiensten in Spanje & Portugal en in Parijs.

Lees meer...

Bandrecorder?!?

De (morgen en avond) diensten worden tegenwoordig met een computer opgenomen.

Lees meer...

Streekverband De Tien

Het Hervormd 'Streekverband' en 'De Tien Westlandse Diaconiën' zijn samen gegaan in

Lees meer...