Kerkenraad

De kerkenraad komt maandelijks (m.u.v. de zomermaanden) bijeen om de gang van zaken in de gemeente te besturen. Wilt u in contact komen met de kerkenraad, dan kunnen onderstaande gegevens u behulpzaam zijn.

PKN De Lier
Postadres: Kon. Wilhelminastraat 1, 2678 EK  De Lier
Voorzitter: Pete de Bruijn   06-54248170 
Email kerkenraad@pkndelier
Scriba: Piet Buitelaar   0174-517017 
Email:  scribaat@pkndelier.nl

 
terug