zondag 16 juni 2024 om 19.00 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Gijs Zomer, Nieuwendijk
Tekst(en): Handelingen 4: 32-37 & Psalm 133 & Handelingen 5: 1-11
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Henri Sneller

Koster: Arend vd Stok
Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtspsalm 84: 1
Stil gebed
Votum en zegengroet
Lied 364: 1 + 4 + 5
Gebed
Voortzetting avondmaal
Formulier (kort)
Lied 340B Geloofsbelijdenis
Psalm 103: 1
Maaltijd
Psalm103: 3
Dankgebed
Schriftlezingen: Handelingen 4: 32-37 & Psalm 133 & Handelingen 5: 1-11
Psalm 130: 1 + 2
Preek: Wat een ontzagwekkende plaats is dit
Orgelspel
Psalm 68: 7
Dankgebed
Collecte
Lied 370
Zegen (amen gezongen)


Toelichting collecte
Zoals gebruikelijk collecteren we tijdens de Viering van het Heilig Avondmaal voor Streekverband De Tien. Het behoeft eigenlijk geen uitleg meer dat door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken elk jaar geld wordt ingezameld d.m.v. collecten, giften etc. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Kijk eens op de website www.streekverband-de-tien.nl welke 6 projecten dat dit jaar zijn. 

terug