zondag 16 juni 2024 om 11.30 uur

Vredekerk Next Generation viering
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Suzanne van Zanten-Keijzer

Beamer: Jeroen Luijendijk
Koster: Arend vd Stok

De NG-viering in juni is op 16 juni (Vaderdag). Daar is al weken een enthousiaste groep mee bezig. Het belooft interactief te worden en het thema van die viering zal zijn: Ik ook van jou! Daarnaast is er een heuse proeverij. Kom en ervaar met al je zintuigen!
Namens Next Generation, ds. Lennart van Berkel

Toelichting collecte
Zoals gebruikelijk collecteren we tijdens de Viering van het Heilig Avondmaal voor Streekverband De Tien. Het behoeft eigenlijk geen uitleg meer dat door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken elk jaar geld wordt ingezameld d.m.v. collecten, giften etc. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. Kijk eens op de website www.streekverband-de-tien.nl welke 6 projecten dat dit jaar zijn. 

terug