woensdag 14 februari 2024 om 19.30 uur

Aswoensdag in RK kerk
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan & Amosgilde
Organist: Leonie Boers

Op woensdagavond 14 februari om 19:30 uur is er weer een oecomenische Woord -en Gebedsviering in de RK Kerk (Aswoensdag) en daar gaat vanuit de PKN  Gerjan Pelikaan voor en vanuit de RK Kerk het Amosgilde.

Klik op deze link voor de Viering

 

terug