zondag 19 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Bart Schoone
Ouderling(en): Rien van Dam
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom
Intochtspsalm: 103: 1 + 3 + 5
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 42: 1 + 3
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Korinthe 12: 1-9
Lied 413: 1 + 2 + 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 885: 1 + 2
Avondmaalsformulier
Geloofsbelijdenis
Mededelingen i.v.m. de voorbeden
Gebeden
Lied 381: 1 t/m 5
Nodiging
Viering
Dankgebed
Lied 704: 1 + 2
Zegen

Toelichting collecte:
Zoals gebruikelijk collecteren we op Avondmaalszondag voor Streekverband De Tien. Eén van de 6 projecten die De Tien dit jaar steunt is Stichting Elim. Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis. Het doel van deze stichting is om wees- en straatkinderen in West-Kalimantan (Indonesië) zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een meisjes- en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd. Er was veel vraag naar hoger beroepsonderwijs en sinds 2003 staat er een agrarische school in Anjungan waarin zowel land- en tuinbouw als visteelt wordt onderwezen aan meer dan honderd studenten. Kijk voor verdere informatie eens op www.stichting-elim.nl of op www.streekverband-de-tien.nl


terug