zondag 12 november 2023 om 19.00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Mark Bot
Tekst(en): 1 Samuel 21: 10-22: 5 & Jesaja 42: 1-3
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Leo Bouma

Collecte: 1. Kia werelddiaconaat Libanon, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst:
Thema: 'David op de vlucht: ‘onder druk ontstaan er diamanten''
Orgelspel
Welkom
Intochtspsalm 65: 1 + 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 941
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing(en): 1 Samuel 21: 10 - 22: 5 & Jesaja 42: 1-3
Psalm 34: 3 + 7
Verkondiging
Orgelspel 
Lied 909 
De apostolische geloofsbelijdenis
Lied 800: 1 + 3
Mededelingen i.v.m. de voorbeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”
Overige mededelingen
Collecte
Slotlied 800: 4
Zegen
Gezongen amen.


Toelichting collecte
Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijk. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vak trainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal.

terug