zaterdag 31 december 2022 om 19:30 uur

Oudjaarsdienst
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Tekst(en): Prediker 3: 1 – 15 & Romeinen 8: 26 – 28 en 37 - 39
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Wim Loef

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streamer: Samuel Pellikaan
Collecte: 1. diaconie, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Orde van dienst:
Orgelspel  
Welkom
Psalm 90: 1 + 2 + 8
Stil gebed, bemoediging, groet
Tussentijds 217: 1 + 2 (mel. lied 1010)

1. Wij die met eigen ogen,
    de aarde zien verscheurd
    maar blind en onmeedogend,    
    ontkennen wat gebeurt
    dat oorlog is geboden,
    en vrede niet mag zijn
    dat mensen mensen doden,
    dat wij die mensen zijn.
2. Wij die nog mogen leven,
    van hoop en vrees vervuld,
    aan machten prijsgegeven,
    aan meer dan eigen schuld,
    wij die God weet hoe verder,
    tot hiertoe zijn gespaard,
    dat wij toch nooit erkennen
    het recht van vuur en zwaard.  
Gebed
Tussentijds 217: 3 
3. Dat wij toch niet vergeten
    waartoe wij zijn gemaakt
    dat diep in ons geweten
    opnieuw het licht ontwaakt,
    dat in ons wordt herschapen
    de geest die overleeft,
    dat onze lieve aarde
    nog kans op redding heeft. 

Lezen: Prediker 3: 1 – 15 en Romeinen 8: 26 – 28 en 37 - 39
Lied 462: 1 + 2 + 6
Verkondiging: een tijd voor alles?
Orgelspel
Lied 418: 1 + 2  + 3
Gebeden
Collecten
Slotlied 245: 1 + 3
Zegen
Orgelspel  De steppe zal bloeien (Lied 608)


terug