zondag 11 december 2022 om 19:00 uur

Domkerk
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Ouderling(en): Leo Hanemaaijer
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Collecte: 1. KIA NL vrolijkheid in Asielzoekerscentra, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Psalm 24: 1 + 2
Stil gebed, bemoediging, groet
Lied 452: 1 + 3
Gebed
Lied 741: 1
Lezen Lukas 1: 5 – 17
Gedicht/ korte meditatie
Lied 464: 1 + 2
Lezen Lukas 1: 24 en 25
Gedicht/meditatie
Lied 439: 1
Lezen: Lukas 1: 39 – 45
Gedicht/korte meditatie
Lied 464: 5 + 6
Orgelspel Lied 157a
Lezen: Lukas 1: 57 – 66
Gedicht/korte meditatie
Lied 456b: 1
Pastorale berichten
Gebeden
Slotlied 435: 1 + 2
Zegen

Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. Protestante gemeente De Lier  o.v.v. collecte De Vrolijkheid.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid

terug