zondag 4 december 2022 om 19:00 uur

2e Advent
Voorganger(s): Gertjan Pellikaan
Ouderling(en): Jan den Hoed
Organist: Leo Bouma

Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   

Orde van dienst:
Welkom
Aanvangslied 442: 1 + 2
Stil gebed & bemoediging & groet
Lied 441: 1 + 3 + 5
Gebed
1e Schriftlezing: Lucas 1: 5-25
Lied 464: 1 + 2 + 8
Overdenking 1
Lied 462: 4 + 5 + 6
2e Schriftlezing: Lucas 1: 26-38
Lied 464: 3 + 4 + 10
Overdenking 2
Lied 439: 1 + 3 + 4
Pastorale mededelingen
Gebed
Overige mededelingen + collecteaankondiging
Slotlied 904: 1 + 2 + 4 + 5
Zegen
Lied 431c 

terug