zondag 4 december 2022 om 09:30 uur

2e Advent
Voorganger(s): ds. Hans Mast, Ter Heijde aan Zee
Ouderling(en): Karin Poot-Boekestijn
Organist: Leo Bouma

Beamer: Wim de Vos
Streamer: Peter de Rijcke
Bijbellezer: Ina van Wensen-Jeurlink
Collecte: 1. Streekverband de Tien, 2 de kerk
Locatie: Domkerk

Klik op de button om mee te luisteren   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  

Kindernevendienst:
Onderwerp: Maria wacht op de komst van Jezus
Op deze zondag staat Lucas 1:26-38 en 1:46-55 centraal: Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor wie bij Hem willen horen.

Orde van dienst:

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Lied 130: 3 + 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Kaars aansteken door Joey en versje voorlezen door Sophie (broer en zus)
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je leven, want Kerstmis komt eraan.
Het tweede lichtje brandt al, het zegt: wees maar niet bang.
Het duurt nog maar drie weken, de nacht duurt niet meer lang!
 • Lied 433: 1 + 5
 • Gebed
 • Project Kindernevendienst
 • Leiding leest onderstaand gedichtje voor:
God zal wonen bij de mensen,
Zelfs in ‘t land van melk en honing,
Wachten mensen al zo lang.
Wanneer komt toch onze koning?
Wanneer zijn we niet meer bang?
Hij zal alles anders maken,
Tot de hele wereld lacht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.
 • Projectlied 
 • Brieflezing: Romeinen 15: 4-13 
 • Lied 117a: 1 + 2
 • Evangelielezing: Lucas 1: 26-38 
 • Lied 157a: 1 + 2 + 3 + 4
 • Verkondiging
 • Lied 464: 2 + 3 + 4 +6
 • Pastorale mededelingen
 • Gedenken
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Mededeling over bestemming collecte
 • Slotlied 441: 1 +10
 • Zegen

terug