Moderamen

Het moderamen van een kerkenraad is min of meer het dagelijks bestuur van de kerkelijke gemeente.
Ze bestaat uit een aantal kerkenraadsleden, waaronder in ieder geval de voorzitter en tenminste één scriba van de kerkenraad.
Alle post – zowel op papier als via de e-mail - komt via het scribaat ter inzage van zowel de kerkenraad als het moderamen. 

 
terug