Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, maart 2019

De stuurgroep vergadert weer op 25 maart. Wilt u nog aandachtspunten inbrengen? Laat het ons weten!
Het gemeenschappelijk moderamen vergadert 18 maart en de kerkenraden Vrede- en Domkerk zullen elkaar op 11 april ontmoeten.
 
Nieuws vanuit de taakgroepen
Taakgroep Diaconie heeft zijn opdracht klaar en ingeleverd bij de stuurgroep. Zij hebben het samenstellen van het rapport als intensief, maar ook heel waardevol ervaren. Beide diaconieën hadden hun inbreng en ieder heeft zijn bijdrage geleverd. “Een goede stap voorwaarts”, zo zeiden ze.
“Het was een periode waarin we aan elkaar konden wennen, de verschillende gewoonten bij elkaar kunnen verkennen. Door samen dingen te bespreken konden we elkaar op een nieuwe manier ontdekken.
 
Voorzitter Dick heeft als aandachtsveld de ambten en de kerkenraad. Daar is nu een behoorlijke stap in gezet.
 
Uitdagingen
Het jaar 2019 is een overgangsjaar.
Eén van die uitdagingen is: Wie willen we echt zijn als nieuwe Protestantse Gemeente?
Daarover wordt van gedachten gewisseld en daarvoor is het nodig dat we zo breed mogelijk kijken.
Eén van de dingen die we als stuurgroep ontdekt hebben is dat het waardevol en bijzonder inspirerend is, wanneer kerkenraden met de organisaties van Kliederkerk, Fr!sdiensten en Hok de Tuba in gesprek raken. Daar willen we in juni ruimte voor scheppen.
Omdat ons verlangen is dat we meer zichtbaar zullen zijn en samen die geloofsgemeenschap in het dorp De Lier vormen.