Lierse maatjes gezocht

De diaconieën van de Vredekerk en de Domkerk zijn samen met Vitis Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning Westland op zoek naar Lierse maatjes. 
Dat is niet hetzelfde als schuldhulpmaatjes, want die helpen mensen met financiële problemen.
Lierse maatjes willen inwoners van De Lier tijdelijk wat extra aandacht geven als zij dat nodig hebben en niet direct weten bij welke instantie zij moeten aankloppen. Het is gebleken dat er veel behoefte is aan extra aandacht. De maatjes bieden een luisterend oor, helpen bij  het opbouwen van sociale contacten  of wijzen de weg bij lastige vragen en/of regelingen van gemeente of rijk. Ook kunnen zij gericht doorverwijzen naar bestaande instanties. Dat willen zij doen voor alle inwoners van De Lier, dus ongeacht verbondenheid aan een kerkelijke instelling.

Lierse maatjes bepalen zelf hoeveel tijd zij eraan willen besteden. Heeft u interesse om een Liers maatje te worden of bent u gewoon nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, neem dan contact op met: Karin Happée (vitis welzijn) 06-83947023 of bezoek onze website: www.liersemaatjes.nl