Vredekerk en Nashville verklaring

U heeft allen ongetwijfeld vernomen van de ophef over de zgn Nashville verklaring. 
Een verklaring waarin onder andere de homoseksuele liefde sterk veroordeeld wordt.

De leden van het moderamen van de Vredekerk nemen nadrukkelijk afstand van deze uitspraken.
Dit alles druist in tegen datgene waar wij voor staan en wat wij zien als de heelheid van Gods schepping en de door Hem verwachte samenleving en broeder- en zusterliefde.
Namens het moderamen, Cor van der Mark voorzitter