Beroep ds. Lennart van Berkel

De gemeente had tot 17 november jl de gelegenheid om eventueel bezwaar te maken cq te reageren op de procedure rondom het beroepingswerk.
Er is niets van dit alles ingebracht.  Dus we gaan op de gestelde termijn een beroep uit brengen op dominee van Berkel.
Alvorens we dat echt kunnen doen moeten we nog wat formele zaken regelen via de ‘hogere kerkelijke organen’.  We verwachten daar geen problemen, maar het zal wel even moeten gebeuren.
Zodra we officieel het beroep uitbrengen zullen we de gemeente informeren.
Aad Bos scriba