Kerkvervoer nodig?

De diaconie is op zoek naar vrijwilligers die geregeld, een gemeentelid op zondagochtend, naar de kerk wil brengen en halen.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij José Lagerwerf, tel. 518 750.
Mocht u zelf slecht ter been zijn en kerkvervoer nodig hebben, dan kunt u ook contact opnemen met bovengenoemde.
 
De diakenen.