Afkondigingen

In de Vredekerk krijgen de bezoekers op zondagmorgen een zondagsbrief uitgereikt met alle informatie over de dienst.


De afkondigingen aan het begin van de kerkdienst zijn vrijwel allemaal terug te vinden op de zondagsbrief. Omdat de zondagsbrief ook bij alle kerktelefoonluisteraars wordt thuisgebracht is het zeker niet noodzakelijk de afkondigingen voor te blijven lezen.

Daarom zullen we die vanaf zondag 2 december in de morgendienst laten vervallen. Het betekent dat de zondagsbrief niet meer op vakantie zal gaan. Voortaan geldt ook voor de zondagsbrief de ‘jaarrondcultuur’. In die gevallen waarin een afkondiging verplicht is zal dat vanzelfsprekend gebeuren. Voor de avonddiensten zal er voor wat betreft de afkondigingen niets veranderen. Frans Voskamp, scriba