Organist

Organist Klaas Valstar is verrast met een bijzonder insigne van de bond van organisten, omdat hij al 60 jaar het orgel heeft bespeeld in de erediensten van verschillende kerkelijke gemeenten.

Active Image
Hij was zeer verrast en dat was natuurlijk ook een beetje bedoeling.
Onder het toeziend oog van een grote Valstar-schare zijn de versierselen bij hem opgespeld.
Daarna hebben we hem toegezongen met zijn lievelingspsalm, Psalm 150 in de oude berijming.

Met deze staat van dienst heeft Klaas nog niet het record binnen onze kerk in handen. Dat staat nog steeds op naam van Jo Poot die het alleen in De Lier 65 jaar heeft volgehouden.

Frans Voskamp, scriba

zie links menu foto's: vredekerk