Collecte Fris 2017

In januari hebben we ons nieuwe collectedoel voor 2017 geïntroduceerd: 
Als kanker je raakt – YOUNG.
YOUNG organiseert o.a  ontmoetingsdagen voor jongeren die geraakt zijn door kanker.
Als je jong bent en te maken krijgt met kanker komen er veel vragen op je af, zoals ‘Met wie kan ik hier over praten?’ en ‘Waarom staat God dit toe?’
Tijdens de ontmoetingsdagen kunnen de jongeren er samen met ervaringsdeskundigen over praten.

Ook biedt YOUNG een (online) platform voor deze jongeren, hun familieleden  en vrienden.
Ds. Sijbrand Alblas is één van de initiators van YOUNG en heeft tijdens de FR!S ook toegelicht waar de stichting mee bezig is en waarvoor ze de giften gaan gebruiken.
Informatie over de stichting kunt u vinden op:  www.alskankerjeraakt.nl

Net als in 2014 en 2015 hebben we dit jaar weer gekozen om een streefbedrag vast te stellen, gebaseerd op de opbrengst van voorgaande jaren: 100 euro voor elke maand + een extraatje, dus € 1250,-
We zijn goed begonnen: de opbrengst van de collecte in januari was € 188,77! 
Voor het plaatselijk jeugdwerk (JAD) was de opbrengst € 89,75. Hartelijk bedankt!
 
De FR!S-commissie