Doopdienst 7 juli 2019

Zondagmorgen 7 juli 2019 is Savi Arja van den Berg  in de Domkerk gedoopt.  Voorganger in deze feestelijke dienst was ds. Gerard van Velzen.  Ouderling Jeanne Groenheide schonk een kinderbijbel namens de Domkerkgemeente aan de ouders van Savi Arja, Wim en Maaike van den Berg. De beide grootmoeders hadden ook een bijdrage aan de doopdienst.  Nel van den Berg droeg een mooi gedicht voor en Ineke van 't Wout  las de schriftlezing uit Lucas 5: 1 - 11.
De kinderen van de kindernevendienst namen het licht mee naar hun eigen bijeenkomst in De Rank. Na de dienst feliciteerde velen de doopouders met de doop van hun tweede kindje.       
De foto's zijn hier te bekijken.