dhr. Gertjan Pellikaan als kerkelijk werker verbonden

Gertjan Pellikaan is de nieuwe kerkelijk werker  van de Domkerkgemeente in De Lier. Op zondagmorgen 19 mei 2019 is hij officieel in zijn bediening ingeleid in een eredienst waarin hij samen met ds. Gerard van Velzen voorging. De gemeente aanvaarde hem van harte en zong de nieuwe kerkelijk werker de bekende zegenbede toe uit lied 363: Dat 's Heren zegen op u daal'.
Hierna sprak Gertjan uit met veel plezier naar De  Lier te zijn gekomen, uitziet naar de samenwerking met iedereen en dat vooral te midden van mensen. Na het kindermoment sprak de voorzitter van de kindernevendienst Ellen van der Kaay woorden van welkom en overhandigde een boekrol het de namen van de kinderen geschreven in hun handjes. Het kinderlicht werd ontstoken aan de Paaskaars door Samuel en Joël Pellikaan De overdenking was naar Exodus 25: 1-22 en had als leidraad '' Geef God de plaats die Hij graag wil in je leven''. Na de viering sprak  de voorzitter van de kerkenraad Herman Meeuws  nog hartelijke woorden van welkom aan Gertjan en zijn vrouw Henriëtte. Aan de dienst werkte naast organist Jopje Versteeg ook het Maasbrass Koperkwintet mee. Na afloop van de dienst maakte velen gebruik van de mogelijkheid kennis te maken met de nieuwe kerkelijk werker en zijn vrouw. Samen met ds. Gerard van Velzen en ouderenpastor ds. Bart Schoone vormt Gertjan nu het nieuwe pastorale predikantenteam van de Domkerk. De foto's zijn hier te bekijken.