Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk, mei 2019

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk
Bericht vanuit de stuurgroep.
Taakgroepen
De eerste stappen zijn gezet. De stuurgroep heeft de voorstellen van de taakgroepen Vorming &Toerusting en de Diaconie besproken met de kerkenraadsleden van beide kerken. Er kwamen adviezen, meningen werden gezegd, ideeën gegeven. Alles zal verwerkt worden. De diaconie is daarna zo goed als rond met hun plan voor de toekomst. Op deze manier is er inspraak geweest en worden de voorstellen breed gedragen. De input wordt uiteraard op prijs gesteld, zodat het een stuk wordt van de hele gemeente. Dank aan alle kerkenraadsleden voor hun bijdrage(n)!
De Jeugd (het JAD) heeft in hun beraad  even een stap terug gedaan, zich geheroriënteerd, om weer overzicht te krijgen en zich te laten uitdagen in plaats van goed te keuren wat al is. Voor de nieuwe gemeente en met de mogelijkheden die er al zijn (denk bijvoorbeeld aan Jeugthuis!, de diversiteit aan diensten) is het een ultiem moment om opnieuw en op een nieuwe wijze aanspreekbaar te zijn en te worden voor de tieners en jonge twintigers.
De taakgroep Pastoraat gaat van start. We zijn benieuwd en hebben hen een intensieve opdracht meegegeven. Ook de pastores hebben een eigen traject hierin. Later in het jaar voegen die twee samen om te komen tot een gericht pastoraal plan voor de nieuwe gemeente.
De stuurgroep vergadert iets minder dan eens per maand en ziet de voortgang in beeld komen. We hebben nog geen concrete einddatum vastgesteld, maar denken aan de zomer van 2020 of iets daarna.
Communicatie
De stuurgroep heeft zich laten informeren over het onderdeel communicatie. Daartoe was Cor van Leeuwen uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over hoe we dat het beste kunnen gaan doen in de toekomstige gemeente.
‘Chrch’ app
Cor heeft met ons o.a. gesproken over de kerk-app ‘chrch’. Een handige en beveiligde app om elkaar op de hoogte te brengen van alles wat er gebeurt en waar we u/jou voor willen interesseren. Het kan een groot bereik hebben en naast de “website”, “Samen” en “de Ramshoorn” ook anderen aanspreken. We komen met een voorstel dat in beleid verder uitgewerkt gaat worden.
U kunt de app nu al installeren. Volg de handleiding. Deze is te vinden bij de Chrch app, website www.pkndelier.nl en in de Ramshoorn van eind mei 2019.