Aanpassen interieur Vredekerk en Domkerk

Een van de uitgangspunten bij het proces van vereniging van onze gemeenten is dat beide kerkgebouwen vooralsnog gehandhaafd blijven. 
Het betekent wel dat we na moeten denken over het toekomstig gebruik van beide kerkgebouwen.
Belangrijk daarbij is;  hoe verhouden het toekomstig kerk/gemeenschap zijn en de inrichting van de beide kerkgebouwen zich tot elkaar?  Wat is onze visie op de toekomstig gebruik van de gebouwen? Geen eenvoudige vragen.

Daarom hebben de beide kerkenraden de heer Pim van Dijk  gevraagd ons hierover voor te lichten. Hij is een expert op het gebied van inrichting van kerkgebouwen en heeft al ruim tachtig kerken mogen herinrichten. Mede daardoor heeft hij veel ervaring met zowel oude monumentale kerkgebouwen (zoals de Domkerk) als met minder oude traditionele kerkgebouwen (zoals de Vredekerk).

Donderdagavond 25 april kwamen de kerkenraden bijeen voor de presentatie van de heer Pim van Dijk. Het was niet alleen een goede presentatie maar ook een belevenis. Zijn visie op het gebruik van een kerkgebouw is inspirerend en werd goed ontvangen. De presentatie gaf ook aanleiding tot een prima vraag- en antwoordsessie.

Uiteindelijk hebben de kerkenraden besloten om de Colleges van Kerkrentmeesters te vragen om verder te gaan met de heer van Dijk en op redelijk korte termijn met voorstellen te komen.  Daartoe zal eerst een Adviesgroep Interieur samengesteld worden.
Deze adviesgroep zal bestaan uit een mix van ambtsdragers en gemeenteleden van beide gemeenten. Samen met Pim van Dijk  zullen zij een interieurplan voor beide kerkgebouwen opstellen en die aan de beide kerkenraden presenteren. De adviesgroep zal onder de verantwoordelijkheid van de beide voorzitters van de Colleges van kerkrentmeesters vallen. Men zal regelmatig de voortgang aan de moderamina melden. Die laatsten hebben verzocht om een goed communicatieplan in te richten zodat ook de gemeenteleden van de ontwikkelingen op de hoogte blijven. Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke voorstellen ook in een gemeenteberaad gepresenteerd zullen worden.
Met deze ontwikkeling zetten we weer een stap, wel een zeer fundamentele.
De kerkenraden verwachten hiervan een versterkende werking ten opzichte van het toekomstige gebruik van de beide kerkgebouwen.

Nieuwsgierig naar het werk van Pim van Dijk? Kijk dan op www.pimvandijkdesigns.nl 
Natuurlijk  houden we u/jou ook van de andere vervolgstappen op de hoogte.

Herman Meeuws voorzitter Domkerk 
Cor van der Mark voorzitter Vredekerk