Benoeming van een kerkelijk werker: Vacature vervuld!

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen,  dat onlangs de heer Gertjan Pellikaan uit Maasdijk unaniem is benoemd tot kerkelijk werker in onze gemeente.
Hij heeft deze benoeming ook aanvaard en hoopt op 19 mei a.s. tijdens de morgendienst in de Domkerk in deze bediening te worden gesteld.
Gertjan Pellikaan is gehuwd met Henriëtte en samen hebben ze 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud.
Enkele kerkenraadsleden mochten goede gesprekken met hem hebben en constateerden een groot enthousiasme bij hem om zijn werkzaamheden in ons dorp over enkele maanden aan te vangen.
Momenteel is Gertjan Pellikaan kerkelijk werker in Honselersdijk en in Poeldijk.
In Honselersdijk zouden zijn werkzaamheden uiterlijk eind dit jaar beëindigd worden.
Vandaar dat hij zich aan het oriënteren was op een volgende uitdaging.  Die heeft hij in De Lier gevonden. Op 1 juni a.s. start hij in onze gemeente voor 2 dagen per week.
Gelijktijdig stopt hij dan met zijn werkzaamheden in Honselersdijk.
Uiterlijk per 31 december 2019 zal hij zijn pastorale werkzaamheden in de thans vacante gemeente Poeldijk beëindigen  en vervolgens 3 dagen per week binnen de Domkerkgemeente gaan werken.
Zijn taak in de gemeente zal ongeveer hetzelfde zijn als destijds van ds. Agnes Gooijer, namelijk:
- het  pastorale werk in wijk zuid (met uitzondering van het ouderenpastoraat);
- het maandelijks 1 of 2 keer voorgaan tijdens de erediensten in de Domkerk en de gezamenlijke diensten in de Vredekerk;
- het mede zorgdragen voor de vorming en toerusting binnen de gemeente;
- het jongerenwerk en het missionair werk, te verrichten in samenwerking met de pastores van de Dom- en Vredekerk.
 
We zijn bijzonder dankbaar, dat de vacature welke is ontstaan door het vertrek van mevr. ds. Agnes Gooijer naar Schoonhoven D.V. over enkele maanden weer vervuld zal zijn.
 
We zien er naar uit om Gertjan Pellikaan binnenkort in onze Domkerkgemeente te verwelkomen.
 
Herman Meeuws     (voorzitter)
Piet Buitelaar                        (scriba)