Gezamelijk jaarboekje

Het was veel werk, maar het is gelukt! 

Lees meer...

Kerkbalans 2019

De komende weken is weer de tijd voor de landelijke Aktie

Lees meer...

Sfeervolle Winter avond

Namens de PKN mogen wij jullie (25-55 jaar) van harte uitnodigen bij onze Sfeervolle Winter Avond! 

Lees meer...

Girls Empowerment Foundation

Op 27 januari wordt de zondagmiddagbreek gehouden. Tussen 14.30 en 16.30 uur bent u van harte welkom in het Anker. 

Lees meer...

Doopdienst 2 december 2018

Op de eerste zondag van Advent is in de Domkerk

Lees meer...

Ouderenmiddag HVD 2018

6 november heeft de ouderenmiddag van de HVD plaatsgevonden.

Lees meer...

Afscheid Agnes Gooijer

Zondagmorgen 4 november 2018 heeft proponent Agnes Gooijer-Snel 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk & Domkerk, okt. 2018

De stuurgroepleden zijn in gesprek met hun taakgroepen. 

Lees meer...

Gelegenheidskoor Kerstmorgen 2018 Domkerk

Op Kerstmorgen willen we met een gelegenheidskoor

Lees meer...

Doopdienst 14 oktober 2018

Op de zonnige zondagmorgen van 14 oktober 2018 werden

Lees meer...

Privacyverklaring

van de Hervormde Gemeente De Lier en de Gereformeerde Kerk De Lier 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk (2)

Samenvattend verslag van vergadering op 21 augustus 2018.

Lees meer...

Het verenigingsproces

Wij willen u / jou graag op de hoogte brengen van de stand van zaken

Lees meer...

Dom- en Vredekerk app

Informatie Dom- en Vredekerk via de app

Lees meer...

Een historisch moment

Afgelopen woensdag  6 december waren de beide kerkenraden

Lees meer...

Zendingscommissie / diaconie

Sinds 1946 hebben wij een zelfstandige zendingscommissie gehad

Lees meer...

Pendeldienst Triangelbewoners/Lierse activiteiten

Wie lijkt het leuk om van tijd tot tijd een van de bewoners uit De Triangel te begeleiden naar activiteiten in ons dorp? 

Lees meer...

Een historische stap

Zoals U weet overleggen de kerkenraden van de Domkerk en Vredekerk

Lees meer...

Betaling van de collectebonnen

In verband met het feit dat er binnen de gemeente De Lier geen mogelijkheid meer is 

Lees meer...

Steek de Domkaars in de fik!

Nee dit is geen oproep tot brandstichting of ketterij.

Lees meer...

Ringleiding

Ik weet hoeveel iemand hecht aan zijn "vaste" plaats in de kerk.

Lees meer...

Dienst naluisteren: kerkomroep.nl

Zoals een deel van jullie zondagmorgen (9 augustus) gemerkt zal hebben, bleek het geluid in de kerk verre van optimaal.

Lees meer...