Detail-informatie
E-mail    print   
 • id
  4266
 • 16-06-19
 • 19:00
 • Vredekerk
 • ds. P. Schelling, Monster
 • PKN, Heilig Avondmaal
 • 1. Streekverband de Tien, 2. de kerk
 • Leo Bouma
 • Bruijn, Pete de
 • Wilt u meeluisteren? Klik hier voor de Vredekerk

  Orde van dienst:
  Verwelkoming 
  Aanvangslied 413: 1 + 2
  Bemoediging en groet
  Lied 413: 3
  Vervolg avondmaalsviering van deze morgen
  De tafel is gereed gemaakt
  Nodiging 
  Vredegroet 
  Lied 381: 2 + 4 
  Tafelgebed – eerste deel
  Lied 405: 1
  Tafelgebed (vervolg)
  Bidden: Onze Vader
  Lied 381: 5 
  Uitdelen brood en wijn 
  Dankgebed: Lied 381: 6
  Het Woord 
  Lezing uit de Bijbel: Psalm 150
  Lied 146c: 1 + 7
  Verkondiging
  Lied 993: 1 + 2 + 3 + 4
  Gebed
  Collecte
  Slotlied 885: 1 + 2
  Wegzending en zegen
  Lied 415: 3
   
    print    E-mail