Detail-informatie
E-mail    print   
 • id
  4264
 • 16-06-19
 • 09:30
 • Vredekerk
 • ds. G. de Haan
 • Heilig Avondmaal
 • 1. Streekverband de Tien, 2. de kerk
 • Frank Baggerman
 • Truus vd Lee
 • Bruijn, Pete de
 • Hanemaaijer, Bram
 • Sar, Peter van der
 • Jansen-Dekker, Thelma
 • Irene Langstraat-Hanemaaijer
  Andrea van Os-van der Wel
 • Paul Mosterd
 • Kindernevendienst
  Voor de groepen 1 t/m 8 o.l.v. Suzanne Steenks-van Duijn
  Onderwerp: Jezus en de sabbat - Lucas 6: 1-11

  Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.
   

  Klik hier op het logo voor de zondagsbrief 


  Wilt u meeluisteren? Klik hier voor de Vredekerk

  Orde van dienst:
  vóór de dienst Lied 304: 1 + 2 + 3
  Welkom, mededelingen
  Psalm 19: 1
  Stil gebed, bemoediging, groet
  Psalm 19: 3
  Gebed
  Loflied 705: 1 + 4
  Tijd voor de kinderen
  Evangelische liedbundel 425
  Bijbellezingen:
  Spreuken 8: 22 – 31  
  Johannes 16: 12 – 15

  Lied 849: 1 + 3
  Verkondiging: ‘Vrouwe Wijsheid’
  Lied 706: 1 + 4
  Past. Berichten
  Gebeden
  Collecten
  Psalm 103: 1 + 3
  Viering Avondmaal:
  Nodiging
  Tafelgebed
  Lied 405: 1 + 4
  Bidden Onze Vader
  Inzettingswoorden
  Vredegroet – Delen - Danken
  Slotlied 704: 2 + 3
  Zegen

   

  Evangelische liedbundel 425
  Dit is de dag, dit is de dag, 
  die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
  Weest daarom blij, wees daarom blij
  en zingt verheugd en zingt verheugd.
  Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
  Weest daarom blij en zingt verheugd. 
  Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.

   
   
    print    E-mail