Algemeen

Het Jeugdwerk binnen de Lierse PKN wordt gecoördineerd door het JAD (Jeugd ambtsdragers).

In het JAD zijn de jeugdouderlingen en jeugddiakenen van zowel de Vredekerk als de Domkerk vertegenwoordigd.
 

Er worden al jaren tal van activiteiten georganiseerd voor zowel de jongste jeugd tot de wat ouderen. In het komende jaar verwachten we een beleidsplan op te stellen om ons werk verder te professionaliseren en meer jeugd bij de geloof te betrekken.
 
 
 
De jeugd heeft ook een eigen logo, zodat het duidelijk te herkennen is als het om jeugdwerk van PKN De Lier gaat!
logojeugdwerkpkn.bmp
JW staat uiteraard voor jeugdwerk.
Voortaan zullen dus alle jeugdwerk activiteiten van PKN De Lier super makkelijk te herkennen zijn doormiddel van dit logo én worden deze activiteiten doormiddel van dit logo met elkaar verbonden tot een eenheid.