Gemeenteavond

De volgende gemeenteavond zal gehouden worden op maandag 14 mei a.s. in de Vredekerk.
We starten dan om 19.45 uur.
Tijdens deze avond worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
  • de jaarcijfers van 2017. Hetty v.d. Lingen zal hierover vragen beantwoorden.
  • de herinrichting van de kerkzaal. De kerkenraad is aan het onderzoeken, hoe tegemoet kan worden gekomen aan de wensen om de kerkzaal meer bijdetijds te krijgen. Er is een club gemeenteleden aan het werk om de ideeën die er leven in kaart te brengen en te zien of een en ander kan of wel zou moeten. Daarom vragen we of u mee wilt komen praten. En uw gedachten mee wilt geven.
  • de beroepingscommissie. De commissie is nog maar net gestart, maar zal ons even bijpraten. Ook aan hen kunt u vragen stellen.
  • Samenwerking Domkerk- en Vredekerkgemeente.
Het wordt een avond om elkaar te ontmoeten en gedachten uit te wisselen. Er zal niet inhoudelijk gediscussieerd worden, maar we willen graag weten hoe u er over denkt. We rekenen op veel aanwezigen en in het bijzonder ook de jongere generaties, want zeker het onderwerp herinrichting zal hen interesseren.  Dus een oproep aan hen die dit bericht lezen, vertel het aan hen die niet dagelijks de website bezoekt.
Aad Bos, scriba