Wijziging inname DORCAS KLEDING

Hierbij delen wij u mee dat de DORCAS KLEDING INZAMELINGEN op de vrijdagavonden stopt per 6 april 2018.
Uiteraard blijft het mogelijk uw kleding 24 uur per dag in de blauwe container te deponeren.
U kunt ook uw kleding afgeven op maandag- en dinsdagmorgen van 09.00 tot 13.30 uur aan de Hondert Margen 24.
 
Namens DORCAS WESTLAND
 
Leen Dekker, tel. 515 106 
Els Ridder, tel. 513 735