Doopdienst 3 december 2017

Op de zondag van 1e Advent zijn in de Domkerk   Feline Rosan Sofie Barendse, Niek Tijn Pruijsen en Vinz Solleveld gedoopt. In de feestelijke dienst was ds. Gerard van Velzen de voorganger. Alle moeders van de dopelingen leverde een bijdrage aan de viering door gebed, schriftlezing en het voordragen van een gedicht. Ouderling mevr. Cocky Kuyper overhandigde namens de gemeente een kinderbijbel aan de doopouders, het boek om samen met de kinderen bekend te worden met Gods bedoeling voor de mensen. De kindernevendienst begon deze morgen met het advent project 2017, in een sketch werd  de profetie van Jesaja uitgebeeld door een openstaand boek. Een verhaal komend uit het beste boek de Bijbel. Hierna namen de kinderen het licht mee naar een eigen ruimte. Na afloop van de eredienst feliciteerde velen de doopouders met de doop van hun kindje.
De foto's kunt u hier bekijken