Doopdienst 8 oktober 2017

Paul en Anniek Ammerlaan lieten zondagmorgen 8 oktober 2017  hun zoon Simon dopen in de Domkerk.  Ds. Gerard van Velzen had als schriftlezing  gekozen voor Marcus 3: 13-17 ( de doop van Jezus in de Jordaan).Veel familie, vrienden en kennissen van de doopouders waren bij de doop van Simon aanwezig en dat gaf de feestelijke dienst  een extra dimensie. De kinderen stonden zoals gebruikelijk vooraan bij de doop en namen het licht mee naar hun eigen dienst. Namens de Domkerkgemeente  werd aan de ouders van Simon een kinderbijbel geschonken. De foto's zijn hier te bekijken.