Cantatedienst 6 augustus 2017

In de Cantatedienst van zondagavond 6 augustus 2017 in de Domkerk werd  de cantate ''Wachet auf, ruft uns die stimme'' van Dietrich Buxtehude uitgevoerd. Deze cantate is gebaseerd op de gelijkenis van de vijf dwaze( die geen olie hadden) en vijf wijze meisjes die hun lampen brandend hielden.
In deze dienst hield ds. Gerard van Velzen een korte overdenking over het thema en kwam de componist Buxtehude als musicus en gewoon mens goed naar voren. De cantate werd uitgevoerd door twee sopranen en een basstem, begeleid door een Barokensemble. De organist van de Domkerk Wim Loef had de algemene leiding. Na afloop genoten de aanwezigen van koffie of thee
De foto's zijn hier te bekijken.