Afscheid kindernevendienst.

Zondagmorgen 2 juli 2017 was het thema van de kerkdienst:  God zoekt sterren!  In de door ds. Gerard van Velzen geleide viering namen Amber Dijkxhoorn, Sizanne van der Kaaij, Saskia Varekamp en Thijs Vermeer afscheid van de kindernevendienst en gingen de drempel over naar het grote mensen leven in kerk, school en samenleving. Aan de ontspannen eredienst leverde het viertal een ruime bijdrage o.a. door de lezingen, een sketch en een gedicht. Namens de kindernevendienst overhandigde Marleen van Oosten hen een geschenk. Jeugdouderling Elly de Nijs sprak woorden van welkom in de grote mensen kerkgemeenschap. Tien juffen van de nevendienst zongen nog een inspirerend lied met de titel : Ik heb een droom. De kerkdienst werd afgesloten met het mooie zegenlied, Ga met God en Hij zal met je zijn.
Via deze link zijn de foto's te bekijken.