Doopdienst 30 april 2017

Op de zonnige zondagmorgen van 30 april 2017 werd  Vayèn Alexandra van Duijn gedoopt in de Domkerk. In de kerkdienst stond de lezing uit Johannes 10: 11-16 centraal waarin Jezus zegt: Ik ben de goede Herder. De doopdienst werd geleid door ds. Gerard van Velzen en ouderling Gina van Staalduinen reikte de kinderbijbel uit. Anja van Duijn, de moeder van de dopeling, las een mooi gedicht voor en de kinderen van de nevendienst namen, na de doopbediening, het licht mee naar hun eigen ruimte. Na de afloop van de dienst feliciteerde velen de trotse ouders Alex en Anja met de doop van hun dochter. De foto's zijn hier te bekijken