Een datum om vast te leggen

Zoals u bekend is willen wij  op termijn verder samengaan met de Vredekerkgemeente.  Beide kerkenraden hebben daar intern maar ook gezamenlijk regelmatig over gesproken. Maar voordat wij verdere stappen nemen willen de beide kerkenraden hun gemeente horen. De gemeente heeft in dit proces een cruciale rol en zal zich over de verdere ontwikkeling van het proces en de te nemen stappen moeten uitspreken.
 
De kerkenraad organiseert daarom op woensdagavond 17 mei aanstaande een gemeenteavond om u over de mogelijkheden van verder samengaan door een PKN gemeenteadviseur voor te laten lichten en uw mening hierover te horen.  Over de specifieke invulling van de avond informeren wij u later.
Gezien het belang van het onderwerp rekenen wij op uw komst . Noteert u deze avond alvast in uw agenda ?
 
Namens de kerkenraad,
Herman Meeuws, voorzitter