Inrichting Domkerk

Voor de doopdienst in december is de opstelling van de stoelen in het koor veranderd.  We hebben daar nu een proefopstelling van 4 rijen stoelen direct achter de banken. In het koor is nu meer ruimte beschikbaar bij het koffie drinken of  voor andere ontmoetingen. Bij druk bezochte diensten worden  er zo nodig extra stoelen  bijgeplaatst  in het koor.
Voor de viering van het Heilig Avondmaal  worden een frontdeel en één zitbank recht voor de kansel verwijderd. De tweede zitbank wordt dan gebruikt voor de avondmaaltafel.                                                                                                                                                      
Deze tweede bank is nu ook weggehaald en er zijn twee rijen van 14 stoelen teruggeplaatst in de plaats van de twee banken .  Bij het avondmaal  wordt er één rij stoelen verplaatst naar de tafels aan de zijkant en kan er één rij blijven staan achter de tafels. Dit scheelt voor onze koster het nodige sjouwwerk  en  alleen stoelen aan de avondmaaltafel is ook  een mooier geheel.
Het liturgisch centrum is nu ruimer door de opstelling met de twee rijen stoelen voor de kansel. Hierdoor is het ook mogelijk om een groter podium te gebruiken bij bijzondere diensten. De vorm/afmetingen en hoogte van het podium worden in deze diensten uitgeprobeerd.
In onze Domkerk zijn nu 440 zitplaatsen, waarvan 328 plaatsen in de banken en 112 op stoelen.                     
Het streven is om meer zitplaatsen op stoelen te realiseren in plaats van die in de banken. Ook de toegankelijkheid  van alle zitplaatsen willen wij verbeteren. 
Ideeën en ervaringen van u als gemeentelid  horen wij graag ook in de komende tijd. 
De kerkrentmeesters