De zendingscommissie.

In het afgelopen jaar 2016, hebben wij  € 8936,45  ontvangen voor de zending.
Graag willen wij een ieder bedanken, die aan dit mooie bedrag heeft bijgedragen.  
De zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk, hebben € 2206.38  opgebracht.
De Voorjaarszendingscollecte heeft in totaal € 4044.50  opgebracht.
Ook mochten wij verschillende giften ontvangen.
Hiervoor nogmaals hartelijk dank.
Het zendingswerk van Kerk in Actie richt zich op het uitdragen van het Evangelie, het opbouwen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en vrede.
In ruim 45 landen steunt Kerk in Actie meer dan 200 kerken en christelijke organisaties met hun zendingswerk.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie dit mooie werk kan blijven doen en het Evangelie in deze wereld zichtbaar kan maken.
Namens de zendingscommissie,
De penningmeester.