Doopdienst 4 december 2016

Op de zonnige zondagmorgen 4 december 2016 werden  Jesse Bongaards, Belle Jace Hofland, Lisa van Oosten en Jacob Arij Prins gedoopt. De dienst op deze zondag van 2e Advent werd geleid door ds. Gerard van Velzen. Het thema was : Het goede leven in God. In deze feestelijke eredienst was er ook ruime aandacht voor de kinderen. De tweede adventskaars werd, tezamen met een gedichtje, aangestoken en het adventsproject kreeg een vervolg. Twee doopouders leverde ook een bijdrage aan de viering door een mooi gedicht en het schrift gedeelte uit de bijbel voor te lezen. Na de dienst werden de doopouders door velen gefeliciteerd en was er voor iedereen koffie, thee of fris.
De foto's kunt u hier bekijken.