Gemeente-avond Domkerkgemeente.

Op donderdag 4 oktober a.s. zal er vanaf 19.30 uur binnen

Lees meer...

Hongerige tieners

De hele dag je best doen op school, snel je huiswerk maken en dan ’s avonds ook nog naar de jeugdgroep van de kerk? 

Lees meer...

Verenigingsproces Vredekerk en Domkerk

Samenvattend verslag van vergadering op 21 augustus 2018.

Lees meer...

Het verenigingsproces

Wij willen u / jou graag op de hoogte brengen van de stand van zaken

Lees meer...

Vacatures in de Kerkenraad Domkerkgemeente

Wij zijn dankbaar u te kunnen melden dat

Lees meer...

Doopdienst 11 februari 2018

Zondag 11 februari 2018 werd Saar Voogt gedoopt

Lees meer...

Dom- en Vredekerk app

Informatie Dom- en Vredekerk via de app

Lees meer...

Een historisch moment

Afgelopen woensdag  6 december waren de beide kerkenraden

Lees meer...

Doopdienst 3 december 2017

Op de zondag van 1e Advent zijn in de Domkerk

Lees meer...

Bazaar 2017 bedankt!

De doldwaze dagen zijn voorbij. Na drie dagen feest 

Lees meer...

Uitslag loterij bazaar 2017

Uitslag loterij bazaar 2017

Lees meer...

Reünie dienst Rooseveltpaviljoen

De deelnemers aan Westlandse vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen

Lees meer...

Vacatures ambtsdragers

In de oktobervergadering van de Algemene Kerkenraad

Lees meer...

Doopdienst 8 oktober 2017

Paul en Anniek Ammerlaan lieten zondagmorgen 8 oktober 2017

Lees meer...

Zendingscommissie / diaconie

Sinds 1946 hebben wij een zelfstandige zendingscommissie gehad

Lees meer...

Pendeldienst Triangelbewoners/Lierse activiteiten

Wie lijkt het leuk om van tijd tot tijd een van de bewoners uit De Triangel te begeleiden naar activiteiten in ons dorp? 

Lees meer...

Een historische stap

Zoals U weet overleggen de kerkenraden van de Domkerk en Vredekerk

Lees meer...

Cantatedienst 6 augustus 2017

In de Cantatedienst van zondagavond 6 augustus 2017 in de Domkerk werd 

Lees meer...

Doopdienst 9 juli 2017

Op de stralende zondagmorgen van 9 juli 2017 zijn

Lees meer...

Afscheid kindernevendienst.

Zondagmorgen 2 juli 2017 was het thema van de kerkdienst:

Lees meer...

Doopdienst 30 april 2017

Op de zonnige zondagmorgen van 30 april 2017 werd 

Lees meer...

Verjaardagsbussen

De verjaardagsbussen zijn weer geleegd,

Lees meer...

Doopdienst 12 maart 2017

Op de zonnige zondagmorgen van 12 maart 2017 werden

Lees meer...

Nieuwe organist Domkerk

Dhr Wim Loef is de nieuwe organist van de Domkerk. 

Lees meer...

Inrichting Domkerk

Voor de doopdienst in december is de opstelling van de stoelen in het koor veranderd.

Lees meer...

Betaling van de collectebonnen

In verband met het feit dat er binnen de gemeente De Lier geen mogelijkheid meer is 

Lees meer...

Doopdienst 22 januari 2017

Op de zonnige zondagmorgen 22 januari 2017 is Rimke Stolze in de Domkerk gedoopt. 

Lees meer...

De zendingscommissie.

In het afgelopen jaar 2016, hebben wij

Lees meer...

Doopdienst 4 december 2016

Op de zonnige zondagmorgen 4 december 2016 werden

Lees meer...

Verslag gemeenteavond 16 november 2016

Om half acht opent voorzitter Herman Meeuws de avond 

Lees meer...

Steek de Domkaars in de fik!

Nee dit is geen oproep tot brandstichting of ketterij.

Lees meer...

Afscheid Gijsbert Kok

Na bijna 28 jaar één van de vaste organisten van de Lierse Domkerk

Lees meer...

Doopdienst 9 oktober 2016

Op zondagmorgen 9 oktober 2016 werden in de Domkerk

Lees meer...

Doopdienst 28 augustus 2016

Afgelopen zondag is de doop bediend aan Tijs Otto Leendert van Geest

Lees meer...

Kunst in de Kerk 2016 een zeer geslaagd evenement

De 10e editie van Kunst in de Kerk ging vrijdagavond 5 augustus 2016 van start 

Lees meer...

Afscheid groep 8 kindernevendienst Domkerk 2016

Zondagmorgen 3 juli 2016 namen vijf tieners afscheid van de kindernevendienst/zondagschool.

Lees meer...

Doopdienst 5 juni 2016

Zondagmorgen 5 juni werden in de Domkerk 

Lees meer...

Ringleiding

Ik weet hoeveel iemand hecht aan zijn "vaste" plaats in de kerk.

Lees meer...

Dienst naluisteren: kerkomroep.nl

Zoals een deel van jullie zondagmorgen (9 augustus) gemerkt zal hebben, bleek het geluid in de kerk verre van optimaal.

Lees meer...