Voor meer informatie over een evenement klik dan rechts op de info-knop.

Wanneer Tijd Waar Wat Wie
15-11-18 20:00 Ger. Kerk Vrijgemaakt NBG bijbelquiz voor iedereen
18-11-18 15:00 Triangel Avondmaalsviering alle belangstellenden
19-11-18 19:30 't Centrum Pastorale kerkenraad wijkouderlingen en wijkassistenten
20-11-18 09:45 Vredekerk Zestig + groep alle belangstellenden
20-11-18 20:00 Maranatha kerk, Monster Gebedsmeeting voor Westlandse jongeren voor iedereen
21-11-18 09:00 het koor van de Domkerk Wekelijks morgengebed voor iedereen
22-11-18 20:00 Hoofdstraat 94 Zin in de ouderdom alle belangstellenden
23-11-18 16:00 De Boulier Bedankje Dorcas Dorcas vrijwilligers
25-11-18 14:30 het Anker Zondagmiddagbreek voor iedereen
26-11-18 19:30 Vredekerk Gespreksgroep 'Onderzoekt de Schriften' Leden en belangstellenden
27-11-18 19:00 zaaltje achter de Domkerk Collectebonnenverkoop voor iedereen
29-11-18 19:45 de Rank Passage Leden en belangstellenden
29-11-18 20:00 't Centrum Vorming & Toerusting alle belangstellenden
02-12-18 09:30 Vredekerk Kindernevendienst XL bassischoolkinderen
02-12-18 09:30 JeugThuis Jeugdkerk, de kerk voor jou! middelbare scholieren
04-12-18 08:30 Hondert Margen 24 Sorteren Dorcas inzameling alle belangstellenden
05-12-18 10:00 Vredekerk Open kerk voor iedereen
07-12-18 19:00 Begraafplaats De Lier Verbonden door licht alle belangstellenden
16-12-18 10:15 't Centrum Kliederkerst (klein)kinderen en (groot)ouders
07-01-19 15:00 't Centrum Verjaarsvisite van de kerk 78+ jarigen
31-01-19 20:00 de Rank Vorming & Toerusting alle belangstellenden
20-03-19 20:00 't Centrum Vorming & Toerusting alle belangstellenden
17-05-19 17:00 Brecht, België Klooster weekend alle belangstellenden

Staat jouw agendapunt er nog niet bij geef het ons dan even door.