Voor meer informatie over een evenement klik dan rechts op de info-knop.

Wanneer Tijd Waar Wat Wie
15-11-18 20:00 Ger. Kerk Vrijgemaakt NBG bijbelquiz voor iedereen
18-11-18 15:00 Triangel Avondmaalsviering alle belangstellenden
19-11-18 19:30 't Centrum Pastorale kerkenraad wijkouderlingen en wijkassistenten
20-11-18 09:45 Vredekerk Zestig + groep alle belangstellenden
20-11-18 20:00 Maranatha kerk, Monster Gebedsmeeting voor Westlandse jongeren voor iedereen
21-11-18 09:00 het koor van de Domkerk Wekelijks morgengebed voor iedereen
22-11-18 20:00 Hoofdstraat 94 Zin in de ouderdom alle belangstellenden
23-11-18 16:00 De Boulier Bedankje Dorcas Dorcas vrijwilligers
25-11-18 14:30 het Anker Zondagmiddagbreek voor iedereen
26-11-18 19:30 Vredekerk Gespreksgroep 'Onderzoekt de Schriften' Leden en belangstellenden
27-11-18 19:00 zaaltje achter de Domkerk Collectebonnenverkoop voor iedereen
29-11-18 19:45 de Rank Passage Leden en belangstellenden
29-11-18 20:00 't Centrum Vorming & Toerusting alle belangstellenden
02-12-18 09:30 Vredekerk Kindernevendienst XL bassischoolkinderen
02-12-18 09:30 JeugThuis Jeugdkerk, de kerk voor jou! middelbare scholieren
04-12-18 08:30 Hondert Margen 24 Sorteren Dorcas inzameling alle belangstellenden
05-12-18 10:00 Vredekerk Open kerk voor iedereen
07-12-18 19:00 Begraafplaats De Lier Verbonden door licht alle belangstellenden
16-12-18 10:15 't Centrum Kliederkerst (klein)kinderen en (groot)ouders
07-01-19 15:00 't Centrum Verjaarsvisite van de kerk 78+ jarigen
31-01-19 20:00 de Rank Vorming & Toerusting alle belangstellenden
20-03-19 20:00 't Centrum Vorming & Toerusting alle belangstellenden
17-05-19 17:00 Brecht, België Klooster weekend alle belangstellenden
toggle hidden 1
toggle hidden 2
toggle hidden 3
toggle hidden 4
toggle hidden 5
toggle hidden 6
toggle hidden 7
toggle hidden 8
toggle hidden 9
toggle hidden 10
toggle hidden 11
toggle hidden 12
toggle hidden 13
toggle hidden 14
toggle hidden 15
toggle hidden 16
toggle hidden 17
toggle hidden 18
toggle hidden 19
toggle hidden 20
toggle hidden 21
toggle hidden 22
toggle hidden 23
toggle hidden 24
toggle hidden 25
toggle hidden 26
toggle hidden 27
toggle hidden 28
toggle hidden 29
toggle hidden 30
toggle hidden 31
toggle hidden 32
toggle hidden 33
toggle hidden 34
toggle hidden 35
toggle hidden 36
toggle hidden 37
toggle hidden 38
toggle hidden 39
toggle hidden 40
toggle hidden 41
toggle hidden 42
toggle hidden 43
toggle hidden 44
toggle hidden 45
toggle hidden 46
toggle hidden 47
toggle hidden 48
toggle hidden 49

Staat jouw agendapunt er nog niet bij geef het ons dan even door.